Voor de rubriek ‘interviews’ hebben we een Teams afspraak met Marco Dalpra. Marco is werkzaam bij Welzijn Beverwijk en een van onze Social Supporter professionals. In dit artikel lees je over zijn functie, werkzaamheden en daarnaast over hoe Social Supporter wordt ingezet binnen de organisatie

Wat is je functie bij Welzijn Beverwijk?

Sinds kort ben ik volledig opbouwwerker of buurtverbinder zoals dat bij ons heet. Ik ben oorspronkelijk in het jongerenwerk begonnen en daar ben ik dan ook met de registratieapp in contact gekomen. Voorheen was ik gedeeltelijk jongerenwerker en gedeeltelijk opbouwwerker.

Hoe ben je in deze functie terechtgekomen?

Bij toeval. Ik werd een paar jaar geleden gevraagd of ik een gedeelte van mijn uren van het jongerenwerk wilde inzetten voor het opbouwwerk in de wijk Oosterwijk. We hebben een drietal aandacht wijken in Beverwijk en Oosterwijk is er daar één van. Ik heb daar toen wel even over nagedacht, want van origine ben ik een jongerenwerker, al hoewel ik wel ben afgestudeerd in het opbouwwerk.

Na het doen van wat vooronderzoek leek het me heel leuk. Ik ben in gesprek gegaan met de projectleider en uitgelegd dat ik het op een wat andere manier wilde gaan aanpakken. Ik wilde me vooral gaan focussen op de kansen en wat minder op de problemen. Na verloop van tijd bleek dat mijn manier van werken aansloeg en werd ik ook gevraagd voor een andere wijk. Sinds 1 mei jongstleden ben ik in twee wijken volledig actief in het opbouwwerk.

Hoe profileer jij jezelf in de wijk?

Als een community builder. Ik werk volledig vanuit de bewoners, zonder te focussen op de achterliggende problemen. Problemen zijn er genoeg. Als iemand met een probleem naar me toe komt, doe ik daar natuurlijk wel wat mee en help ik iemand op weg naar de juiste instanties, maar ik ga het niet oplossen. Ik richt me erg op wat mensen overeen komen, de onderlinge relaties, welke kansen er zijn en wat hun gezamenlijk belang is.

Het centraal stellen van wat de bewoners verbindt, daar zet ik op in. Dit kan van alles zijn in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld samen de hond uitlaten, samen zwerfafval opruimen in de wijk, samen activiteiten organiseren, samen in een buurtcommissie zitten, enz. Het maakt in principe niet uit wat het is, als het maar verbindt, inzet op de relaties tussen mensen en de leefbaarheid in de buurt verbetert.

Het grootste gedeelte van de tijd ben ik ook echt in de wijk. Aanspreekbaar en vindbaar. Ik spreek mensen aan op straat en ben aanwezig op plekken waar bewoners op vaste momenten zijn. Dit creëert wederzijds vertrouwen.

Wat voor projecten / activiteiten organiseer je als opbouwwerker?

Als bewoners met activiteiten, projecten of ideeën komen, dan is de eerste vraag: ben je de enige die dat vindt of zijn er meerdere mensen, heb je mensen in de buurt die dat ook vinden en als dan het antwoord ja is, dan maak ik een afspraak en ga ik een gesprek met hen aan. Ik bekijk het altijd vanuit het perspectief van de bewoners en vraag hoe zij zelf denken over hoe dit opgelost kan worden, of zij bereid zijn daar wat voor te doen en waar zij van mij ondersteuning verwachten. In principe zal ik elk project of activiteit die de buurt verbetert en relaties tussen bewoners versterkt ondersteunen.

Wat vind je het leukste aan je werk?

De wijk in gaan vind ik heel leuk. Je hebt leuke gesprekken met bewoners en zo kom je erachter wat hen bezighoudt. Soms is het heel simpel en kan het gaan over te weinig parkeerplaatsen. Soms gaat het wat moeizamer. Bijvoorbeeld wanneer er verschillende belangen of wensen zijn. Soms kunnen culturele verschillen meespelen in hoe men aankijkt tegen zaken. Het voordeel van de manier waarop ik werk is dat ik niet de verschillen zoek maar de overeenkomsten en daarop inzet. Dan maakt je culturele achtergrond of wat dan ook niet meer uit.

Wanneer is jullie organisatie gestart met onze registratieapp?

Sinds vorig jaar gebruiken we de registratieapp voor het jongerenwerk. Ik merkte dat men in het jongerenwerk team wel moest wennen aan deze manier van registreren. Het vraagt toch wel wat discipline om het consequent te doen. Wat betreft het opbouwwerk gebruik ik Social Supporter heel intensief sinds 1 mei, maar daarvoor maakte ik er ook al gebruik van.

Hoe en sinds wanneer maak je gebruik van de registratieapp Social Supporter?

Ik gebruik de registratieapp zowel op locatie als op de computer. Het meeste maak ik er gebruik van op locatie. Niet dat ik altijd meteen alles registreer, maar ik markeer hem in ieder geval zodat ik het niet kan vergeten. Als ik wel de tijd heb maak ik het meteen af. Bij een vergadering of als er even wat tussenkomt, dan zet ik alvast een uitroepteken en kan ik het later nog aanvullen. Meestal maak ik de melding meteen af op locatie, maar soms markeer ik alleen en dan sla ik hem op zonder hem meteen weg te schrijven.

Welke signalen zie je het meeste terug in Beverwijk?

Wat veel terugkomt is vuilnisoverlast. Verder zijn de meest voorkomende signalen over hoe de wijk is ingedeeld en speelt er overlast van jeugd in de wijk waar mensen last van hebben. Ook is er behoefte aan taalcursussen voor mensen met een migratieachtergrond. Vaak weten bewoners dit niet, dus dan breng ik ze hiervan op de hoogte. Ook organisaties waar ik mee samen werk zoals Leger Des Heils bieden deze aan.

De signalen leg ik vast in de registratieapp. Bij het wijkwerken ga ik feitelijk rondlopen.

In de app houd ik de signalen, activiteiten, projecten en overleggen bij. Ik registreer in de app wat ik tegenkom, maar ook overleggen met bewoners leg ik vast in de registratieapp.

Wie zijn jullie netwerkpartners? Werken jullie samen en worden zij betrokken bij signalen?

Dat zijn er heel veel. De Alevitische vereniging, Basisschool de Vlinder, de evenementen makelaar, de gebiedsverbinder, gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, basisschool de Kompass, de Immanuel kerk, Leger des Heils, het welzijn in Heemskerk, participatieraad, woon op maat, sociaal team, speel inn Beverwijk, de wijkagenten, wijkinformatiepunt. We werken veel samen. Ik signaleer en verbind, daarom heet het officieel ook buurtverbinder. Ik verbind inwoners met elkaar, ik verbind inwoners met professionele organisaties, maar ik verbind ook professionele organisaties met elkaar. Daar was ook nog wat winst te halen omdat er niet overal efficiënt gewerkt werd. Als ik dan bepaalde trends of signalen constateer, dan ga ik dat met ze delen en gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen.

Wat is het voordeel van de registratieapp in relatie tot het opbouwwerk?

Het voordeel is dat je meteen kan registreren op locatie. Je hoeft het niet te onthouden en kan meteen ter plekke registreren. Je hebt ook de keuze om dat op een later moment te doen zoals met een overleg. Daar worden notulen van gemaakt dus dan kan je markeren om niet te vergeten dat je bij dat overleg ben geweest, maar dat je de details op de computer later nog even invult.

Wat ik ook wel fijn vind, is dat je zelf formulieren kan aanpassen door veldjes toe te voegen. Je hebt eerst een workshop met jullie, maar later kun je dat als beheerder verbeteren en zelf aanpassen. Je kunt dus gemakkelijk een formulier maken zodat je een representatief dashboard kan creëren.

De gps-functie vind ik echt perfect, zeker als je ergens nieuw begint. Je kent de wijk nog niet goed en dan is het prettig dat je kan markeren en kunt zien waar je bent geweest. Vroeger zou ik dat moeten onthouden en opschrijven. De hotspots zijn daarnaast ook makkelijk. Ik maak standaard hotspots van organisaties waar bewoners aanwezig zijn.

Wat is het voordeel van het dynamische dashboard?

Dat ik een goed overzicht krijg van wat er speelt in het opbouwwerk. Het is overzichtelijk, je hebt mooie diagrammen en het is duidelijk. Daarnaast maak je het wat tastbaarder.

Heb je tips voor andere professionals als het aankomt op registreren?

Mijn belangrijkste tip voor als je met de registatieapp gaat werken, is dat je vooraf de tijd neemt over hoe je de formulieren wilt gaan gebruiken. Tuurlijk kun je later nog wijzigingen aanbrengen, maar probeer eerst goed na te denken over welke signalen je wilt vastleggen. Denk daarbij als opbouwwerker over hoe je de wijk ingaat, wat je doet en hoe ga je dit gaat registreren. Veldjes kun je altijd nog toevoegen of weghalen, maar zorg ervoor dat de basis goed staat.